Messiehitus on 1996-ndal aastal asutatud Eesti erakapitalil põhinev ehitusfirma. Meie peamised tegevusvaldkonnad on projekteerimistööde ja ehitusprojektide juhtimine ning ehitustööd peatöövõtjana.

Aastate jooksul on ettevõte kasvanud usaldusväärseks partneriks, kelle kompetentne suhtumine ehitamisse on olnud abiks nii projekteerijatele kui tellijatele. Meie usaldusväärsust on tõstnud suur kogemuste pagas, mis on omandatud pikkade aastatega erinevate  hoonete ehitamisel .

Projektijuhtimisele ja peatöövõtule  keskendunud ehitusettevõttena on meie olulisim vara oskusteave ja ettevõttes pikka aega töötanud inimesed, kelle tedmiste arendamisele osutame suurt tähelepanu.
Lisaks juhtivtöötajatele on meil 40 kogenud ehitustöölist, kelle rakendamine võimaldab paindlikumalt lahendada ehituse organiseerimise küsimusi ja kindlustab tööde kvaliteedi. Töötamine parima tulemuse saavutamise nimel on ühendanud ettevõtte töötajad ühtseks teotahteliseks meeskonnaks.
 
Omandatud kogemuste põhjal võime kindlalt väita, et parima tulemuseni jõutakse ainult  läbi kõigi ehitusprotsessis osalejate üksmeelse koostöö, milles ehitaja osa ei tohiks alahinnata.

Tänu meie paljudele nõudlikele klientidele, kelle sooviks on olnud saada parimat kvaliteeti, oleme aastatega saavutanud taseme, mille pärast ei pea häbenema.   

Oleme valmis ühiselt  koos Teiega looma kaunist ja kestvat ehituskunsti.


Jaanus Mesak
juhataja